DARBEYİ DARP ETMEK

Darbe Girişimini Anlamak/Anlamlandırmak!

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi, ülke ve demokrasi tarihimize kapkara bir leke olarak geçmiştir. Ansızın ve sinsice yapılan bu saldırılar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere devlet yöneticilerimize kastetmek amacıyla planlanmıştır. Milletin ve Devletin tankıyla ve uçağıyla yine millete ve devlete saldıran bu caniler, ne yazık ki birçok insanımızı şehit etmiş, birçoğunu yaralamış, hepimizi ciğerlerimizden vurmuşlardır. Bir Çin atasözü şöyle der: “İki ordu arasında yapılan mücadeleye savaş denir. Bir ordu halka saldırırsa buna savaş değil vahşet denir.” Evet, yaşananlar gerçekte bir vahşettir. 

Bu alçakça ve haince darbe girişimi karşısında; Devlet ve Hükumet yöneticilerimizin tavırları, halkın tepkisi ve emniyet güçlerimizin gayretleri ise bir destan yazmıştır. Halkımız canları pahasına milletimize, devletimize ve demokrasimize yönelen bu iğrenç saldırılara göğüs germiştir. Günler ve geceler boyu ellerinde şanlı Türk bayraklarıyla meydanlarda demokrasi nöbetleri tutarak asalet ve şecaatini ortaya koymuştur.

Bu esef verici darbe girişimini doğru anlamlandırabilmek için öncelikle sebepler üzerinde durmak ve büyük fotoğrafı görmek gerekiyor. Elbette, işin aslı zaman içinde ortaya çıkacaktır. Şimdilik elimizdeki bilgiler, medyadan dinlediğimiz kadardır. Ancak, yaşananları, anlamlandırabilmek için tümevarımdan ziyade tümdengelim metoduyla yaklaşmak en doğrusudur. Çünkü küçük olaylar ve sebepler yanıltıcı olabilir.

Bu iğrenç darbe girişimini doğru tahlil edebilmek için bazı sorular açıkça cevaplandırılmalıdır. Örneğin darbeyi kim(ler) yapmış/yaptırmıştır? Darbeyi yalnızca ülke içindeki FETÖ vb. kimi çetelerin yaptığı düşünülürse, bu küçük fotoğrafa bakmak olur. Oysa bu girişim çok daha büyük, önemli ve dehşet vericidir. Kanaatimizce bu girişiminin arkasında ülkemize, devletimize ve yöneticilerimize karşı duyulan uluslararası bir hasetlik ve derin öfke vardır. Küresel Sömürgeci Güçler, içlerindeki tarihi/güncel hasetlik ve kinlerini hep birlikte kusmuşlardır. Bunu yaparken yurt içindeki bütün şer çetelerini de taşeron olarak kullanmışlardır. Dolayısıyla darbe girişimini yapanlar dâhili hainler olmakla birlikte, yaptıranlar harici düşmanlardır.

İkinci soru: Niçin darbe yapılmak/yaptırılmak istenmiştir? Çünkü dâhili ve harici düşmanlar, aynı amaca hizmet ediyorlar. Her iki taraf da ülkemizin son yıllardaki gelişim ve ilerlemesini içlerine sindiremiyorlar. Bu iddiamızın doğruluğunu kavramak için, ülkemize karşı yurt dışındaki hasmane tavırları ve kimi parlamentolarda alınan anlamsız kararları hatırlamak yeterlidir. Özellikle harici hasımlarımız hem tarihten gelen kuyruk acılarını almak hem de liderlik iddiasında bulunan Türkiye’yi durdurmak istiyorlar. Nitekim Türkiye, tarihi kökleri ve coğrafi konumu itibariyle albenisi çok yüksek bir ülkedir. Genç ve girişimci nüfus yapısı ve doğal zenginlikleriyle Türkiye, parlayan bir yıldız gibi son yıllarda göz kamaştırıcı bir kalkınma, gelişme ve ilerleme hamlesi içindedir. İşte bütün bu sebeplerle ‘Küresel Sömürgeci Güçler’, içerideki alçak ve hain piyonları vasıtasıyla bu darbe girişimine tevessül etmişlerdir.

İçimizdeki alçak ve hainlerin bu alçak ve iğrenç oyuna alet olmaları anlaşılamaz ve affedilemez bir faciadır. Dış düşmanların bu hasmane tavırları nispeten anlaşılırken içimizden çıkan, içimize sızmış olan, bu ülkenin ve milletin ekmeğiyle beslenen bu gözü dönmüşleri anlamak mümkün değildir. Hem bu ülkede yaşayacak hem bu ülkenin nimetleriyle beslenecek hem de milletimizin üzerine devletin uçağıyla tankıyla ateş edeceksiniz! Öyle yağma yok! En ağır cezalar hakkınızdır… 80 milyon insanımıza yaşattığınız psikolojik ve ekonomik sıkıntılardan dolayı da her iki cihanda ellerimiz yakanızda olacaktır.

Darbelenen Darbe!

Sonuç itibariyle ava giden avlanmış ve darbeciler darbe yemişlerdir. Açıkça başarısız olmuşlar ve çok şükür yenilmişlerdir. Kısaca darbe, darbelenmiştir. Hain ve alçaklar millet ve devlet tarafından kıskıvrak yakalanmıştır. Harici ve dâhili hasımlarımız muazzam bir yeis içine düşürülmüştür elhamdülillah. Peki, bu yenilgi nasıl sağlanmıştır?  Bu vahşi darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili sebepleri ve konuyla ilgili görüşlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz.

Allah’ın Rahmet ve İnayeti

Yüce Mevla’mız, asırlarca İslam’ın bayraktarlığını yapmış, yeryüzünde birçok bölgeye adaletle hükmetmiş bu aziz millete yardım etmiş ve böylelikle ülkemiz Rabbimizin güzel sıfatları, rahmeti ve inayeti sayesinde uçurumun kenarından döndürülmüştür. Yapılan kavli ve fiili dualar Rahman katında kabul görmüştür. Rabbimize ne kadar hamd ü sena ve şükretsek azdır.

Cumhurbaşkanımızın Basiret ve Feraseti

Sinsice yapılan darbe girişimi, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek öngörüsü ve önsezisi sayesinde büyümeden ve genişlemeden durdurulmuştur. Halkın sokaklara davet edilmesi ve direnişe çağrılması muhteşem bir kelebek etkisi yapmış, her siyasi düşünceden insan milli bir refleksle sokaklara çıkmış, adeta bir milli mücadele ruhuyla darbecilere karşı çıkılmış ve demokratik sisteme sahip olunmuştur. Bu direnişte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın halka vermiş olduğu yüksek güven son derece etkili olmuştur. Nitekim Cumhurbaşkanımızca daha önceden söylenen “ölümden korkumuz yok, kefenimiz sırtımızda hizmet ediyoruz” gibi sözler halkta muhteşem bir karşılık bulmuş ve daha önceki darbelerin aksine halkı sokaklara ve meydanlara dökmüştür. 

Halkın Şecaat ve Cesareti

Yüce Türk Milleti, bu hayasızca saldırı karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın daveti ve Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM’ın teşvikleriyle rahat yataklarını terk ederek ve ölümü göze alarak meydanlara koşmuştur. Halkın tanklar, uçaklar ve helikopterler karşısındaki kahramanca duruşları tarihimize yeni bir destan olarak yazılmıştır. Şer cephesinin darbe girişime karşı, hiçbir endişeye kapılmadan milletini, ülkesini ve namusunu korumaya koşan bu insanlar, ecdadımızın ruhunu şad etmiş, geleceğimi adına da umut vermiştir. Milletimiz, mayasından ve tarihinden aldığı üstün şecaati ve cesareti bir kez daha ortaya koymuştur.

Güvenlik Güçlerimizin Gayreti

Bu vahşi saldırı karşısında en önemli paylardan birisi de emniyet güçlerimize ve hainlerin tuzaklarına aldanmayan kahraman ordu mensuplarımıza aittir. Her iki grubun üstün gayretleriyle ülkemizde bir iç savaşın çıkması engellenmiştir. Aksi takdirde Türkiye, bölgemizdeki diğer ülkeler gibi kanlı bir iç savaşın kucağına itilmiş olacaktı. Bu uğurda gayret eden bütün güvenlik güçlerimize son derece minnettarız.

Sonuç ve Öneriler

Bizce, bu vahşi darbe girişiminin gerçek sebebi, Lider Türkiye’nin muhteşem yükselişini durdurmaktır. Darbenin gerçek sahipleri ülkemizi kıskanan harici güçlerdir. Taşeronlar ise, içimizdeki hain, alçak ve gafillerdir. Elbette, bu alçaklar kısa zamanda, hak ettikleri cezalara çarptırılacaklardır. Uzun vadede Lider Türkiye’nin gerçek teminatı ise, ülke içindeki huzur ve birlikteliğimizdir. Lider Türkiye için asıl kalkınma; insanın iyi eğitilmesi ve toplumun nitelikli yetiştirilmesidir. İnsana yapılan yatırım her şeyin üzerindedir. İnsanı gereğince eğitmek ve iyi yetiştirmek toplumdaki huzur ve refahın ilk şartıdır. Sürdürülebilir ve kalıcı kalkınma, insanla başlar.
Bu bağlamda bu kritik süreçle ilgili önerilerimiz şöyle özetleyebiliriz:

1. Darbe girişiminin içinde yer alan askeri sivil her kim varsa derhal acımasızca cezalandırılmalıdır.
2. Bundan sonraki muhtemel kalkışma ve suikastlara karşı en üst düzeyde tedbir alınmalıdır.
3. FETÖ ve bölücü terör örgütleri olan PKK/KCK vb. bütün yıkıcı örgütlere karşı aynı kararlılıkta mücadele verilmelidir.
4. Kamu çalışanları ve halka karşı muamelede sağduyu ve adalet asla elden bırakılmamalıdır. Fırsatçılara ve ispiyonculara da pirim verilmemelidir.
5. Yakalanmış olan milli mutabakat zemininde ülke içinde birlik beraberlik ve huzur için özel gayretler sarf edilmelidir.
6. Özellikle eğitim sistemimizde milli ruh ve milli duygu esas alınmalıdır.
7. Devlet kadrolarında ve kritik makamlarda millet ve vatan hassasiyeti yüksek yerli ve milli insanlara daha fazla görev verilmelidir.
8. Devlet kurumları tek başına hiçbir dini yapı veya grubun, herhangi bir zümrenin inisiyatifine terk edilmemelidir.
 

Facebook
Twitter
  • BİZE ULAŞIN

  • Mustafa Kemal Mah. 2128. Sok. No: 13/3 Çankaya / Ankara

  • 0312 285 71 71

  • 0312 285 71 72

  • yerlidusuncedernegi06@gmail.com

www.teknovizyon.net/
YukariCik